poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Oratio contra immigrantes G. Curionis

Cito ex modo divulgato fasciculo 161 "Epistulae Leoninae" Nicolai Gross; non quia eiusdem sententiae ut orator sum, sed propter bonam Latinitatem.
ECCE DOCTOR GOTTFRIED CURIO (*1960)
VIR BONUS DICENDI PERITUS
MATHEMATICUS ET PHYSICUS PARTICULARIS ET MUSICUS
ECCLESIASTICUS NECNON ORATOR ADMIRABILIS.
Orationes splendidissimae quas habuit
Doctor Irenótheus (Gottfried) Curio
in Conventu Legatorum Foederali
1. IMMIGRATIONE NON SOLVI PROBLEMA DEMOGRAPHICUM
2. DE PLENĀ CORPORIS MULIEBRIS VELATIONE PROHIBENDĀ
3. DE Deniz Yüzel DIURNARIO TURCO-GERMANO
4. DE IURE CIVITATIS DUPLICIS ABOLENDO
5. ANGELAM ESSE ACCUSANDAM
6. FAMILIAS PROFUGORUM NON ESSE RECONIUNGENDAS
7. IMMIGRATORES ILLEGALES NECNON EORUM IDEOLOGIA
ISLAMICA QUATENUS REI PUBLICAE NOCEANT
1. IMMIGRATIONE NON SOLVI PROBLEMA DEMOGRAPHICUM
22.11.2017
Legati valdê honorabiles,
sociales democratae rebus quoad legem immigratoriam propositis
volunt lacunam operariorum qualificatorum1 claudere et
admigrationem inordinatam gubernare. Iidem autem ab utroque
destinato aberrant. Immigratione numerosâ vix compensatur
deminutio demographica. Secundum Nationes Unitas (UN) Germania,
ut haberet copiam constantem hominum ad quaestum faciendum
aptorum, egeret primâ parte saeculi dimidiâ viginti quinque milionibus
immigratorum, i.e. quotannis quingenis milibus. Tot operarii
qualificati planê non praesto erunt. Itaque immigratione non solvitur
problema demographicum. At si Germania inundatur operariis parum
qualificatis necnon eorum familiae reconiunguntur2, neque mercatus
operarum neque systema redituum3 stabiliuntur, sed augentur
disoccupatio et acceptio subventionum socialium, idque etiam magis
fit digitali ratione operandi augescente. Magis consentaneum esset
portionem natorum4 augere, praestaret, ut nos postulamus, familias
condendas curare pro eo, ut permutetur populus proprius! Id est:
Miliardae euronum sunt erogandae pro familiis nostris neque pro
alendis et integrandis5 immigratoribus, qui primo non habent ius
permanendi aut nunc non apti sunt ad operas faciendas. Sociales
Democratae concedunt in Germaniâ non esse inopiam operariorum
generalem, sed technicorum informationis (IT). Quisnam est, quin ad
talem lacunam specialem explendam non primo cogitet de petitoribus
minus qualificatis linguae indoctis ex Africâ interiore atque mundo
muslimico oriundis? Gubernantibus autem in animo est migrationem
usque nunc illegalem mutato nomine facere legalem. Cuinam tota
haec res paratur? Secundum proposita Socialium Democratarum
1 +quālificātus, -a, -um qualifiziert. cfr Disquisitio Inauguralis Canonica De Capitulis Clausis
Ecclesiarum...Moguntiae 1763 ...tunc in ordine poffeffiónis fubfequens ufqje ad ultimum debitè comparens, fi
qualificatus fuerit obfervatâ femper fenii prærogativâ recipitur
2 +reconiungō, -iūnxī. cfr +reconiūnctiō familiae Familiennachzug. cfr ital. ricongiungimento familiare.
3 systēma redituum Rentensystem.
4 portiō nātōrum Geburtenrate.
5 integrō, -āre integrieren et integrātiō, -ōnis f. Integration: Sunt haec quidem verba antiqua, sed sociologi,
ut est eorum mos parum elegans parumque doctus, his verbis novum sensum eundemque subobscurum
attribuerunt. Tamen timeo, ne hic usus verborum non possit evitari in contextu sociologico.
immigratione fovenda sunt commoda utriusque partis. Verisimile his
verbis agitur unâ ex parte de commodis hominum pseudo-asylicorum,
qui nunc instruantur novo titulo, et alterâ ex parte de commodis
ideologorum Nationum Unitarum, qui massali migratione ubiquitariâ
student dissolvere res publicas nationales per saecula adultas. Ad hoc
destinatum assequendum nunc praescribitur annua quantitas
immigratorum. Scilicet comprobemus operarios qualificatos – e.g. per
systema chartae caeruleae6 – si quidem commodis Germaniae hoc est
utile, in Germaniâ operari – sed haec idea pervertitur systemate
punctorum a Socialibus Democratis proposito. Nam in eorum
systemate agitur de aspectibus integrationis. E.g. is puncta accipit, qui
habeat „aliquam relationem ad Germaniam“. Hoc aliis verbis
expressum valet cognatos agnatosque iam adesse. Ergo istud systema
fit programma familias societatum parallelarum7 reconiungendi!
Programma fraternitates8 scelestas construendi, quod est omnino antiintegrativum!
Quidnam socialistae volunt praeterea? „Testimonia
peregrina facilius esse comprobanda“, „qualificationum comparabilitatem
demum probandam esse postquam Germania est introita“. Et
antea? Num puncta donabimus bonâ fide? Verumne? Itaque quoad
migrationis moderationem quaerendum est: Quonam modo haec ratio
se differret ab admigratione massali immoderatâ, quae nunc fit? Nunc
immigrator dicit: „Syria!“ et „Asylum!“ – Novus autem advena
invitatus dicet: „Testimonium speciale!“ „Eruditio!“ – Uterque autem
immigrator sine ullo documento testimonioque iubetur terram ingredi
et intra demum terram probatur. Unus – post longas causas iudiciales
factas sive iustê sive iniustê – permanebit! Alter postquam per annum
operam quaesivit (sive verê quaesivit sive non) – permanebit,
permissio prorogatur. Si îdem operam suscipit faciendam – statim
familia eius reconiungitur, advehuntur eius uxor liberique linguae
prorsus imperiti, post tres iam annos sedem habent certam. Et
socialistis in animo est ambo flumina migrationis unum iuxta alterum
fluxura esse. At hôc modo problemata nostra non solventur, sed
augebuntur! Immigrationi pseudoasylicorum etiam immoderatae nunc
addatur etiam importatio operariorum, qui coniecturâ tantum pro
qualificatis habentur – sine apto loco operandi praebito, sine victûs
comparandi facultate – tales homines semper primo esse admittendos
6 charta caerulea blue card.
7 societās parallēla Parallelgesellschaft.
8 frāternitās, -ātis f. Clan.
ut operarios “potentiales” – gaudebit solutor vectigalium9 de talibus
potentialibus casibus - procurationis socialis10! Si qui locus operandi
praebetur – non iam probatur efficientiae causâ, num qui petitor alius
praeferendus sit. Num Germani aut Unionis Europaeae alii incolae
hunc locum occupare possint – non rêfert! – en propriorum hominum
negligentiam, spiritûs communis absentiam incredibilem – nil
respicitur, nil fovetur nisi migratio translocatoria11 ab Nationibus
Unitis praedisposita. Necnon manifestum est auctores istius figmenti
id sibi gravissimum proposuisse, ut societas Germaniae immigratoria
instruatur margine iuridicâ et – bene audiatur! – ut ius civile
reformetur – id est ultima columna autonomiae germanicae. Nonne
iam est periculum, ne innumeris hominibus peregrinis cuiuslibet
originis non qualificatis civitate iureque suffragiorum donatis populus
germanicus mox privetur autonomiâ suâ? Alternativa Germaniae cum
curet commoda civium Germanorum, hôc in parlamento isti periculo
imminenti resistit animo firmissimo. Gratias vobis ago.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz